Στην Doppler επιλέγει να επενδύσει η SMERC 

April 30, 2024
Doppler_sign-blue-e1714482776106.jpg

Συμφωνία επιτεύχθηκε ανάμεσα στο επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap  για την απόκτηση μειοψηφικού μετοχικού πακέτου της Doppler.

 

Το επενδυτικό ταμείο με έδρα το Λουξεμβούργο  SMERC πρόκειται να αποκτήσει το 35% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Doppler. Η συμφωνία αφορά στην αγορά τμήματος των κοινών ονομαστικών (μετά δικαιώματος ψήφου) μετοχών της ελληνικής εταιρίας σχεδιασμού, κατασκευής και εμπορίας ανελκυστήρων, που κατέχει σήμερα ο βασικός της μέτοχος, κ. Σταύρος Σταυρόπουλος.

 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανακοινώθηκαν επίσης τα παρακάτω:

  • Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συζητήσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Doppler με δημόσια προσφορά και συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων.
  • Η SMERC θα ενισχύσει τη ρευστότητα της Doppler με απόκτηση, από την ίδια, της έκδοσης από την εταιρεία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και της παράλληλης έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants).
  • Δεν σχεδιάζεται η εισαγωγή των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και των τίτλων κτήσης μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά, ούτε στην Ε.ΝΑ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • Η εξαγορά μετοχών από τον βασικό μέτοχο, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών θα πραγματοποιηθούν στην ίδια τιμή.
  • Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί εντός του 2ου τριμήνου του 2024. Κατόπιν αυτής, η Οικογένεια Σταυροπούλου θα διατηρήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και τη διοίκηση της Εταιρείας.

 

Στόχοι για το Μέλλον

Η οικογένεια Σταυρόπουλου συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό μέτοχο της Doppler και να την διοικεί. Η συγκεκριμένη συνεργασία με την SMERC αποτελεί μέρος στρατηγικής που αποσκοπεί σε σημαντική ανάπτυξη των εργασιών, άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση της Doppler, βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου επενδύσεων.

 

Ως κεντρικός στόχος ορίζεται η διεύρυνση των δικτύων πελατών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της συναλλαγής βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη η διαδικασία αναχρηματοδότησης του δανεισμού της Εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι και η βασική τράπεζα της Εταιρείας.

 

Ο βασικός μέτοχος και CEO της Doppler κ. Σταύρος Σταυρόπουλος αναφέρει: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία με το επενδυτικό ταμείο SMERC και το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί. Η κοινή φιλοσοφία ανάπτυξης της εταιρίας σε συνδυασμό με τη δική μας μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο δημιουργούν σημαντικές προοπτικές επιτυχίας”.

 

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του SMERemediumCap κ. Νίκος Καραμούζης λέει χαρακτηριστικά: “Θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση και εμπιστοσύνη μας προς την οικογένεια Σταυρόπουλου και τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε από κοινού στην αναπτυξιακή πορεία της Doppler.  Η επένδυσή μας στη Doppler επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Επενδυτικού Ταμείου να  στηρίζει με κεφάλαια μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις που έχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά”.