Συμμετοχή της Doppler SA στη δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

July 11, 2018

Η ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. σε συνεργασία με τον Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.  συμμετέχει στη δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με τίτλο πράξης Ανάπτυξη συστήματος για μείωση του κόστους μετατροπής υφιστάμενου κτηρίου σε σχεδόν ενεργειακά αυτοδύναμο μέσω βέλτιστης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας καθώς και αποδοτικότερης χρήσης των ηλεκτρικών καταναλώσεων.