Κεκλιμένου επιπέδου

Ανελκυστήρες κεκλιμένου επιπέδου

Οι κεκλιμένου επιπέδου ανελκυστήρες είναι κατασκευασμένοι για να ικανοποιούν τις ατομικές απαιτήσεις κάθε έργου και εξασφαλίζουν την εύκολη σύνδεση όλων των επιπέδων των κτιρίων που εξυπηρετούν. Οι κλιματιζόμενοι και εύχρηστοι αυτοί ανελκυστήρες με κλίση παρέχουν μια ασφαλή και εύκολη μεταφορά μέσω των επιπέδων.


This slideshow requires JavaScript.