Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 2019