2018

2018

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων – 2019 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018 Συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις 2018 Οικονομικές Καταστάσεις Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2018 (Ενδιάμεσες Καταστάσεις) Στοιχεία & Πληροφορίες Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2018 (Ενδιάμεσες Καταστάσεις) Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Read More

Inclined Lifts

Inclined Lifts Inclined lifts are tailor made to meet the individual requirements of each project and ensure the easy connection of every building level. Air conditioned and easy to use, inclined lifts provide a safe and easy transfer through levels.

Read More