Η στρατηγική μας στην DOPPLER συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία αλλά και τους στόχους της εταιρίας. Προσπαθούμε να ενισχύουμε το αίσθημα της αφοσίωσης και της διάθεσης για προσφορά στην εταιρία, το οποίο προκύπτει από την αναγνώριση της ατομικής αλλά και ομαδικής συμβολής όλων των εργαζομένων. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την πρωτοβουλία, την εκμάθηση και τη διαφορετικότητα. Προσανατολισμένοι στο τελικό αποτέλεσμα, εμπνέουμε και παρακινούμε τους ανθρώπους μας ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε προιόντα και υπηρεσίες, τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες.

Δεδομένου του επιπέδου των προϊόντων που κατασκευάζουμε, οι απαιτήσεις σε εξειδικευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι ιδιαίτερες. Τα τμήματα των Προμηθειών, Έρευνας και Ανάπτυξης, Σχεδιαστικό, Πωλήσεων, After Sales, Μάρκετινγκ, Ανθρωπίνων πόρων και Πληροφορικής υποστηρίζουν σε καθημερινή βάση τη λειτουργία της επιχείρησης. Η διοίκηση της DOPPLER αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες οι οποίοι στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εταιρίας. Έχοντας πάνω από 180 ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τεχνικούς και εργαζόμενους διάφορα τμήματα, αξιοποιούμε τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας και φροντίζουμε συνεχώς να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και επαγγελματική εξέλιξη εντός της εταιρίας.


Administration

 Sales


 Customer Service

After Sales