Εργάτες παραγωγής

May 24, 2022

Η Doppler ΑΒΕΕ, βιομηχανία κατασκευής συστημάτων ανέλκυσης, με εξαγωγική δραστηριότητα σε 90 χώρες και έδρα στο Πολύκαστρο Κιλκίς, αναζητεί εργατικό προσωπικό με ικανότητες σε τεχνικές εργασίες, με στόχο την μόνιμη και σταθερή συνεργασία.

Επιθυμητές ικανότητες

  • Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
  • Προσανατολισμός στο αποτελέσματα
  • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Παροχές

  • Πρωϊνή εργασία πλήρους απασχόλησης
  • Σύμβαση αορίστου χρόνου
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο mail: hr@doppler.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23430 54000

Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα