Οικονομικές Καταστάσεις_Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2019 (Ενδιάμεσες Καταστάσεις)