Οι εργαζόμενοι στην DOPPLER είναι η κινητήριος δύναμη της εταιρίας, αλλά, και ο λόγος της επιτυχημένης, έως και σήμερα, πορείας της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από ανθρώπους με εξειδίκευση, κατάρτιση και δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους και τομείς. Φροντίζουμε, λοιπόν, να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται τους εργαζόμενους και την προσωπικότητα τους, την προσωπική τους συνεισφορά και στηρίζει τη συνεχή εξέλιξή τους.

Στην DOPPLER αναζητούμε ανθρώπους που να μοιράζονται κοινές αξίες με εμάς, να μπορούν να εργαστούν ομαδικά, να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους και να συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας. Αναζητούμε ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από ήθος, ενθουσιασμό και εσωτερική παρακίνηση για περαιτέρω εξέλιξη. Στην DOPPLER θεωρούμε δεδομένη την πολιτική ισότητας ευκαιριών, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχουν διακρίσεις και εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και δίκαιη μεταχείριση για όλους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια ανοιχτή θέση εργασίας, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο hr@doppler.gr, ώστε να καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων μας.

All Categories  .  Customer Care  .  Engineering   .  Logistics  .  Marketing  .  Production  .  Quality Assurance  .  Sales 

No job openings at the moment