Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης